Демонстрација Веб Апликације


Веб апликација прати прогрес играча док играју игру. Сваки ниво се може прилагодити према индивидуалним могућностима играча. Апликација је намењена родитељима и физијатрима који раде са децом.


Почетна страна
Почетна страна садржи листу свих играча. За сваког играча постоји "фолдер" са основним подацима и са линковима ка резултатима игранја и подешавањима параметара игре.Резултати Сортирања
Графови су групиосани по типу игре (Сортирање, Хватање, Математика...). Свака вертикална вредност на графу представља резултат за одређени ниво. У овом делу физијатар има брз увид у општи прогрес играча.Детаљи Сортирања
Кликом на Сортирање добијамо детаљан приказ са резултатима за тај тип нивоа. Неки од резултата које можемо видети на овим графовима су: просечан резултат по нивоу, просечан резултат за сваку руку и просечно време играња. У доњем делу имамо листу свих одиграних нивоа и уз сваки од њих имамо детаље о успешности играња.Детаљи Сортирања за сваки ниво
Подаци који се прате за сваки ниво: Име нивоа, поени, поени за леву и десну руку одвојено, оцена (израчуната на основу броје поена, од 1 до 5) да ли је ниво завршен, време почетка и краја играња, колико је игра трајала, укупан број воћки за сакупљање, број сакупљених погрешних предмета, број колико пута је воћка испуштена, број колико пута је погрешан предмет одбачен, број колико пута је воће стављено у погрешну корпу, број колико пута је погрешан предмет стављен у корпу, број колико пута је воћка успешно стављена у исправну корпу.Историја покрета
Значајан део је историја покрета где физијатар може да прегледа све путање покрета које је играч изводио. Помоћу клизача и навигационих дугмића снмљени покрети могу да се прегледају. Црвена линија је путања до воћке, док ѕелена линија представља путању од воћке до корпе. Навигација кроз историју покрета је могућа помоћу слајдера или кликтањем на дугмиће (next, prev)Прилагођени приказ за штампање резултата
Додатни приказ без позадине је прилагођен за штампање."Heat" мапе
Овај графикон приказује у којем далу је играч најдуже задржавао руку - црвено означа најдже а плаво најкраће задржавање. Ово је један бржих начина да терапеут има увид у исправност потеза, као и да отркије у којем делу играч има пробема са извршавањем покрета.Имитације
Приказ резултата за игру Имитације. Слично као код игре са Сортирањем, овде се приказују детаљна статистика за сваки одиграни ниво - просечан број поена, просечано време потребно да се погоди покрет или поза. Кликом на било који од нивоа добија се детаљан приказ резултата за тај ниво.Имитације - детаљи
Неки од података који се прате у игри Имитације су: листа свих поза коју су приказиване у игри и детаљи за сваку позу тј. покрет, време играња, резултат погађања позе, проценат погађања, просечно време погађања сваке позе. итд.Приказ играча
Поред приказа поза и покрета мајмунчета у току играња ниво, постоји и слика играча усликана у истом тренутку када је захтевана поза приказана. Ово је корисно у случају да се визуелно процењује успешност извршења позе, једноставним поређењем слике мајмунчета и играча.Активирање и деактивирање приказаних поза
За сваког играча свака поза или покрет може да се активира или деактивира. На тај начин се могу искључити позе које играч из неког разлога није у могућности да изврши или да се селектују само одређене позе ради њиховог бољег увежбавања.